Terugblikken en Vooruitkijken 2023

September 2023
De zomerstop is voorbij, voorzichtigjes starten we met het nieuwe seizoen van de Doarpskeamer.
Gedurende juni, juli en augustus zijn we alleen op de dinsdag open geweest. Het aantal bezoekers was echt op één hand te tellen. Het doet bij ons de vraag rijzen, is het wel zinvol om die middagen open te zijn? Hierover zullen we met Amaryllis overleg hebben. Mogelijk dus dat er in 2024 sprake kan zijn van een volledige sluiting van de Doarpskeamer gedurende de zomermaanden. Wordt vervolgd.
De kalenders voor de maanden september en oktober zijn weer gevuld. September is wel een beetje een slow start. We gaan pas echt los na de open dag.
De flyer voor de open dag zal rond de tweede week september worden rondgebracht. Hierin staat het programma. Het belooft een afwisselende middag te worden met voor iedereen leuke activiteiten, lekkere hapjes bij de koffie en bij de borrel.
26 september kun je je opgeven voor het maken van een herfstdecoratietaartje. Rinske de Boer en Marianne Dirckx zullen deze workshop weer begeleiden. De herfst staat immers voor de deur en dan is het leuk om de herfstkleuren ook wat in huis te halen. De Dahlia’s uit Fûns van Reindert Wiedijk maken ook onderdeel uit van de bloemen die kunnen worden gebruikt. Meld je tijdig aan, maximum is 15 deelnemers en vol is vol. Aanmelden kan tot 19 september.
Cognitieve fitness start op donderdag 7 september. Er zijn nog wel een paar plaatsjes beschikbaar. Janny Yntema heeft er veel zin in.
We starten in oktober met een sjoelcompetitie. Iedere eerste donderdagochtend van de maand kun je komen sjoelen. In het volgende nummer zullen we de spelregels uitleggen. Iedereen kan meedoen!. We sluiten dan af met een sjoelkampioenschap. Er kunnen dus twee winnaars zijn. Competitiewinnaar en kampioenschapswinnaar.
In het nieuwe seizoen zullen vier keer UP gesprekken plaatsvinden op de derde donderdag van de maand. Deze gesprekken worden in samenwerking met MFI georganiseerd. De start is in oktober. Wat zijn UP gesprekken? UP (organisatie) wil mensen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar n gesprek brengen over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je ouder wordt. Volgende maand zullen we hier meer over vertellen. Dan zullen ook de onderwerpen bekend zijn. Ben je nu al nieuwsgierig. Bekijk de website van UP https://upinnederland.nl.
3 oktober zal Rinse de Groot een lezing geven over de Mariakerk van Mantgum. Kom zeker want het is een kerk waar wel wat over te vertellen is!
Tot zover het vooruitkijken. Wij hebben er weer zin in en we hopen dat er belangstelling is voor de activiteiten die we organiseren. Tot ziens in de Doarpskeamer!

Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baarderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.
MIEP heeft door gebrek aan bezoekers geen spreekuur meer. Ze zijn wel bereikbaar en kunnen op afspraak uiteraard wel langskomen.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.
Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Meestal is dit Nadja. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk of wil je hier iets meer van weten? Iedere eerste dinsdag van de maand is Mariette Kamminga, adviseur vrijwilligerswerk van Amaryllis aanwezig in de Doarpskeamer tussen 14.00 en 15.00 uur.
Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten!
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!
Karin van Beest
Coördinator Doarpskeamer Nij Baarderadiel


Mei 2023

Als jullie dit stuk lezen dan is het seizoen afgesloten. De maanden juni, juli en augustus is de Doarpskeamer Nij Baarderadiel alleen de dinsdagmiddag geopend.
Uiteraard zijn er steeds vrijwilligers aanwezig. Hartstikke leuk als je gewoon eens langskomt voor een praatje. Er worden verder geen activiteiten georganiseerd, je kunt wel altijd puzzelen, sjoelen of spelletjes doen.

Eerst een korte terugblik.
Tussen half april en half mei waren er niet veel georganiseerde activiteiten. Jorinde van Hulzen heeft de activiteit creatief met droogbloemen in vrolijk geel begeleid. De dames hebben een leuk tafereeltje gemaakt van een vaas met mooie gele droogbloemen. Het zag er gezellig uit. Bij de Creamiddei van mei heeft een groepje dames vogeltjes van wol gemaakt. Ank van Eif hielp de deelnemers en ze gingen dan ook naar huis met een paar vrolijke beestjes.

30 mei vindt de fietstocht plaats. Onder leiding van ‘Doortrappen; veiliger fietsen tot je 100ste’. Op het moment van schrijven is het aantal deelnemers niet bekend. Er zijn in ieder geval wel vijf thuisbakkers bereid gevonden om het lekkers voor de high tea te verzorgen. Super hoe altijd op zo’n vraag wordt gereageerd. Anna Christien Piebenga, Trees Jaarsma, Ruurdtje Kuperus, Aeltje Odinga, Roely van der Veen en Wyke de Haan bedankt voor jullie bijdrage.

Deze zomer zal na overleg het biljartlaken worden vervangen. We hopen dat er nieuwe belangstelling voor deze activiteit zal komen. Het is altijd een gezellige middag voor de biljarters.

Op zoek naar vrijwilligerswerk of zou je er meer over willen weten? Elke eerste dinsdag van de maand van 14.00-15.00 uur is er een adviseur vrijwilligerswerk van Amaryllis aanwezig in de Doarpskeamer. De eerstvolgende keer is dinsdag 6 juni. Kom gerust langs voor advies!

Ook wil ik de facebooksite van ‘Doarpskeamer Nij Baarderadiel’ van harte aanbevelen. Als er activiteiten zijn dan posten wij dit. Ben je volger, dan ben je steeds op de hoogte van de actuele zaken.

Verder kan ik meedelen dat in september een cursus cognitieve fitness gaat starten onder leiding van Janny Yntema, dit naar aanleiding van de workshop die door de Doarpskeamer is aangeboden. Het zal op donderdagochtend zijn verdere informatie volgt nog.

Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baarderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.
MIEP heeft door gebrek aan bezoekers geen spreekuur meer. Ze zijn wel bereikbaar en kunnen op afspraak uiteraard wel langskomen.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.
Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Meestal is dit Nadja. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.
Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten!
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!
Karin van Beest
CoördinatorApril 2023
Het eerste kwartaal van 2023 is verdrietig afgesloten. Teake Oosterbos is 31 maart plotseling overleden. Hij was een vaste bezoeker van de Doarpskeamer. Samen met zijn biljartmaten was hij er iedere dinsdagmiddag. De biljartgroep is aardig uitgedund met het wegvallen van Catrines en Teake. Wij zullen ze missen.

Wat zijn er veel activiteiten geweest in de afgelopen vier weken.
14 maart heeft Catrien Dekker een workshop scapbooking gegeven. Eigenlijk was de middag hiervoor te kort. We waren met 11 dames en we hebben echt hele mooie boekjes gemaakt. Catrien heeft heel veel materiaal. De keuze was reuze. Vanwege het enthousiasme en de vraag zullen we in het najaar nogmaals een workshop organiseren.

21 maart liep de middenzaal vol omdat er volksdansen was. Mei swier fan de flier uit Weidum was aanwezig om hun volksdansles in de Wjukken te doen. Het was geweldig. Er waren veel oud leden waarvan sommige ook nog even hebben meegedaan. De dames uit Weidum waren ook heel enthousiast en willen graag nog eens komen. Dat gaan we uiteraard regelen. Baukje bedankt voor het organiseren.

23 maart het kampioenschap sjoelen. Vorig jaar was er één deelnemer die uiteraard dan ook vanzelf kampioen was. Siebolt was het aan zijn stand verplicht om zijn titel te verdedigen. We hadden dit keer twee bakken nodig. Met 12 deelnemers konden we een winnaarsronde en een verliezersronde spelen. Siebolt heeft met glans zijn titel verdedigd en Roelie Heida heeft de verliezersronde gewonnen. Wat een gezellige middag was het.

28 maart heeft de regiobank een voorlichting verzorgd over hoe je bankfraude zoveel mogelijk kan voorkomen. De oplichters zijn slim en bedenken steeds weer wat nieuws. Weet in ieder geval dat je, als je geld moet ontvangen nooit zelf geld over gaat maken ter check van je banknummer. Zelfs geen cent.
Klik nooit een adres aan als je het niet vertrouwd. En weet dat de bank je nooit telefonisch benadert met welke vraag dan ook. Stink er niet in!!

Het paasstukje maken op 4 april was net als vorig jaar een groot succes. Rinske wat heb je mooie ideeën. We zijn allemaal met een prachtig stuk naar huis gegaan. Uiteraard staat het stuk er na de paasdagen ook nog steeds fleurig bij.

6 april was er een workshop cognitieve fitness. Wat hebben we gelachen. Het is zo grappig hoe je reageert op ongewone commando’s en hoe lastig het is om bewegingen te maken die tegen je natuur ingaan. De deelnemers waren reuze enthousiast. Gevraagd is om een cursus te organiseren. Janny Yntema wil dit wel. Er zijn al vijf deelnemers. Zou je dit ook wel willen, laat het maar weten. De kosten worden lager naarmate er meer deelnemers zijn. Het zal uit 10 lessen bestaan met de mogelijkheid tot uitbreiding met vijf lessen. Het tijdstip zal dan donderdagochtend worden. Ik zal hier later in het jaar nog eens aandacht aan besteden.

En dan hebben we in de laatste week van deze periode op dinsdagmiddag 11 april de Sing inn gehad met acht Mantgumer maten. Er waren weer een heel aantal meezingers. Eenmalig willen de maten wel een gemengd koor, het klonk echt weer mooi. Het was genieten. Op verzoek van de Mantgumer maten willen ze volgend jaar wel weer na Pasen komen. Ze hebben dan immers hun oefenavond gemist. Dit is ook een leuke oefening.

Donderdagochtend 13 april heeft Hinke Wolthuizen ons vermaakt met haar verhaal over de belevenissen van haar toneelcarrière. Wat kan ze hier met passie en emotie over vertellen. Wat ikzelf heel leuk vond, was dat het publiek merendeel uit mannen bestond. Dat maken we in de Doarpskeamer niet zo vaak mee. Super hoor.

Kijk ik zo terug naar wat er is geweest, dan kan ik de activiteitencommissie van de Doarpskeamer alleen maar een compliment geven. Wat een afwisseling was het dit keer. Het seizoen loopt nu wel wat op zijn einde.

4 mei hadden we een verhaal van Teake tegoed over de oorlog. Dit gaat uiteraard niet door. Ook geen alternatief. Natuurlijk kun je gezellig langskomen.

9 mei zal Ank van Eiff ons helpen bij het maken van vogeltjes van wol. Fijn als je je hiervoor opgeeft.

23 mei kun je keramiek schilderen. Er zijn verschillende items aanwezig, je mag ook je eigen te beschilderen stuk meenemen. De kosten bedragen € 2,00 per stuk. Je zult verrast zijn hoe leuk je iets kunt versieren. Het kan in eigen oven afgebakken worden.

30 mei is de afsluiting met een fietstocht met aansluitend een high tea. Voor meer informatie zie elders in Mandeguod.

De maanden juni, juli en augustus is het een beetje low profile. Niet veel speciale activiteiten en alleen opening op de dinsdagmiddagen. Er is uiteraard altijd wat te doen. Puzzelen, wandelen, spelletjes, keramiek schilderen, bedenk het maar. Misschien dat we de duofiets weer een middag kunnen lenen van Nij Dekama, dan kunnen we ook nog met een paar bezoekers die het zelf niet meer kunnen een rondje fietsen. Vind je dat leuk, geeft dit aan dan zullen we kijken wat we kunnen regelen.
Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baarderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.
MIEP heeft door gebrek aan bezoekers geen spreekuur meer. Ze zijn wel bereikbaar en kunnen op afspraak uiteraard wel langskomen.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.
Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Meestal is dit Nadja. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.
Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten!
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!
Karin van Beest
Coördinator


MAART 2023
Wat was het een feest. 15 prachtige meiden stonden op het podium voor een volle zaal prachtige liedjes te zingen. We kunnen wel zeggen dat deze activiteit een groot succes was. Er zaten allemaal trotse papa’s mama’s, opa’s en oma’s en uiteraard ook broers en zussen en andere nieuwsgierige in de zaal. Ze hebben genoten van het optreden. Femke en Bas hartstikke bedankt voor jullie begeleiding. Als het goed is komt er een vervolg. De meiden en Femke hebben daar nu al zin in!
En wat was er nog meer te beleven de afgelopen vier weken.

Tijdens de workshop macramé zijn er prachtige muurhangers gemaakt. Het was voor mij een hele tijd geleden dat ik macramé gedaan had. Maar de handigheid zat er ook wel weer snel in. Thea Sevenster begeleidde de handwerkers professioneel. We gingen allemaal naar huis met een prachtige hanger.

In maart was ook de laatste Bingo van deze maand. Het was gezellig druk. De deelnemers hadden een prachtige middag en sommige gingen ook nog eens naar huis met een mooie prijs. Er is aangegeven dat december niet zo’n goede maand is om dit te organiseren. Doe het maar liever in januari dan is er niet zoveel en best wel behoefte aan het gezellig samen zijn. Nou dat gaan we uiteraard onthouden.

De middag met koersbal trok ook de nodige bezoekers. Het was samen met de biljarters weer een drukke bedoening.

Het maken van de voorjaarspotjes was ook leuk. Er was wat tijd over en er was nog materiaal om een leuke voorjaarskrans te maken. Echt leuk dat we toch nog steeds weer nieuwe bezoekers kunnen verwelkomen. Het is dan ook gezellig in de Doarpskeamer. Ook zonder activiteit is het prima om even langs te wippen. Voor een kopje koffie of voor een praatje.

6 april zal Janny Yntema ons meenemen in een oefenles Cognitieve Fitness. Zie hiervoor ook elders in de Mandeguod! Dit was het ontbrekende gezondheidsaspect tijdens ‘januari gezonde maand’. Dit wordt zeker weten een interessante workshop.

Bij de volgende editie kan ik iets vertellen over het scrapboek dat tijdens de creamiddei van maart gemaakt gaat worden. Er is een volle groep. Ook hoort u dan hoe het volksdansen was, de voorlichting van de Regiobank en hoe de lezing van Hinke over haar toneelspelen is gegaan. Zomaar een greep uit de activiteiten die er nog komen gaan. Houd de agenda in de gaten en noteer de activiteiten die je niet wilt missen.

Zoals je elders in de Mandeguod hebt kunnen lezen geeft Sijbren van der Heide een herhaling van zijn lezing over de historie van Mantgum.

Mei is dan alweer de laatste maand van het activiteitenseizoen. We sluiten het seizoen weer af met op dinsdagmiddag 30 mei een fietstocht met na afloop een high tea. Dit was vorig jaar een groot succes dus dat doen we weer!

De maanden juni, juli en augustus is het een beetje low profile. Niet veel speciale activiteiten en alleen opening op de dinsdagmiddagen. Er is uiteraard altijd wat te doen. Puzzelen, wandelen, spelletjes, keramiek schilderen, bedenk het maar. Misschien dat we de duofiets weer een middag kunnen lenen van Nij Dekama, dan kunnen we ook nog met een paar bezoekers die het zelf niet meer kunnen een rondje fietsen. Alie Lebbing heeft hier vorige jaar zomer erg van genoten. Vind je dat leuk, geeft dit aan dan zullen we kijken wat we kunnen regelen.

Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baarderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.

MIEP is op 4 april met een spreekuur aanwezig in de Doarpskeamer.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.

Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Meestal is dit Nadja. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.

Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten!
De vacature die er was die is vervuld! En we hebben ook een tijdelijke vervanging van een vrijwilliger die een periode niet ingezet kan worden. Deze tijdelijke vervanging komt uit Hylaard. Top hoor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!

Karin van Beest
Coördinator

FEBRUARI 2023

Met tevredenheid kijken we terug op een mooie thema maand: ‘Januari gezonde maand’. Het was ook heel fijn dat er ook bezoekers waren vanuit de omliggende dorpen.
In totaal hebben de workshops 148 bezoekers mogen verwelkomen. De echte topper was de avond die verzorgd werd door Theo, Sjoerd en Mirjam. 54 bezoekers hebben een interessante uitleg gekregen over de drie aspecten van vitaliteit en valpreventie. Voeding, Spierkracht en balans. Ook de andere workshops zijn goed bezocht. De gezonde huiskamer heeft 39 metingen uitgevoerd. Helaas was er een computerstoring dus een rapport hebben de meesten niet ontvangen. Heel jammer. Yoga had een groep van 15 deelnemers. Vronie kan met de enthousiaste aanmeldingen voor lessen in Mantgum een nieuwe groep starten. Maandagochtend in de Wjukken kan er in het vervolg ook Yoga worden gevolgd. Heb je belangstelling, neem contact op met Vronie.
Voeding en beweging hadden een groep van 15 bezoekers en voor positieve gezondheid waren er 10 bezoekers. De planning van deze avond was jammer genoeg gelijktijdig met de jaarvergadering van ‘Vrouwen van nu’.
De verantwoorde tussendoortjes werden ook zeer gewaardeerd. Alle deelnemers hebben kennis kunnen maken met een aantal van de heerlijke recepten van Rineke Dijkinga.
Over het algemeen is er vanuit de deelnemers veel waardering uitgesproken over het organiseren van zo’n themamaand en ze hebben veel interessante kennis opgedaan.
Tijdens de avond van vitaliteit en valpreventie werd ik aangeschoten door Janny met de opmerking; ‘je hebt een belangrijk onderdeel van gezondheid laten liggen’! Nu denk ik dat ik wel meer dan één onderwerp heb laten liggen, maar bedoeld werd de cognitieve fitness. Uiteraard een zeer belangrijk onderdeel van gezondheid. Janny Yntema heeft aangeboden om in dit kader een workshop te willen verzorgen. Dit gaat donderdagochtend zes april plaatsvinden. Ben je nieuwsgierig wat dit inhoud en wil je wel weten wat je zelf aan je eigen cognitieve fitness kunt doen? kom dan zeker deze morgen in de Doarpskeamer. In de volgende Mandeguod zal ik hier uitgebreider op terugkomen.
Verder kunnen we ook terugkijken op een prachtige ochtend waarin Sijbren van der Heide ons heeft meegenomen in de historie van Mantgum. Hij heeft vertelt hoe en wanneer Mantgum is ontstaan, waar de (straat)namen van zijn afgeleid en een paar bijzonderheden over de huizen die in Mantgum staan. De geschiedenis van Mantgum is echt heel interessant. Er waren meer dan veertig bezoekers en ze hebben ademloos geluisterd, muisstil was het op ‘e Clincke. Naar aanleiding van deze lezing is er een verzoek gedaan voor een herhaling op een avond. Overdag is het natuurlijk niet voor iedereen mogelijk om aanwezig te zijn. Sijbren is bereid een avondprogramma te verzorgen en dat vind ik echt prachtig. We gaan hier mee bezig. Het blijkt uit het aantal bezoekers dat er veel belangstelling is voor lezingen. We zullen dit zeker laten terugkomen in de programmering van de Doarpskeamer.
Helaas is het mantelzorgcafé opgeheven. Blijkbaar is hier geen behoefte aan. Uiteraard kun je als mantelzorger kenbaar maken dat je het fijn vindt om een gesprek of zo te hebben. Dit wordt dan door Amaryllis als een één op één contact met je afgesproken.
En wat staat er dan voor de komende maand op het programma. In maart is er echt een vol divers programma.
Vind je het leuk om helemaal tot rust te komen, op 2 maart kun je mandela kleuren. 7 maart wordt in de middenzaal koersbal uitgerold. 9 maart kun je een voorjaarspotje versieren. Een glazenpotje met daarin een gezellige bol. De buitenkant wordt beschilderd met glasverf. Tijdens de Creamiddei zal Catrien ons helpen bij het maken van een scrapbook. Met een stuk of 8 foto’s maak je zelf helemaal in de goede sfeer een klein fotoboekje. De volksdansgroep uit Weidum ‘Mei swier van de flier’ laat 21 maart zien hoe leuk het is om met elkaar te dansen. 23 maart is er een wedstrijd sjoelen met een mooie prijs voor de winnaar, en op 28 maart verzorgd de Regiobank een voorlichting over voorkoming van (bank)fraude. Hierover is een apart stukje gewijd in de Mandeguod.
Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baarderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.
MIEP is op 4 april met een spreekuur aanwezig in de Doarpskeamer.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.
Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Meestal is dit Nadja. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.
Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten! Helaas heeft één van de vrijwilligers aangegeven dat hij wil stoppen na mei 2023. Er is dus een vacature. De inzet voor de Doarpskeamer is in dit geval één middag in de vier weken. In de maanden juni, juli en augustus is er een lagere frequentie ongeveer één keer per zes weken. Je komt in een fijn team met een leuke co-gastheer!
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!
Karin van Beest
Coördinator


Januari 2023
We kijken terug op vier mooie weken. Leuke workshops, gezellig bij elkaar zijn en een waardevolle lezing door Ate de Jong. Een korte terugblik:
De workshop kerstkaarten maken werd verzorgd door Betty geholpen door Suze. Het was gezellig en de tafel zat vol. Het is zo mooi dat zij dit nog kan doen.

De volgende activiteit was Koersbal. Dit was een zeer geslaagde middag. En het leuke is dat er ook mannen deelnamen. We zouden best vaker iets willen organiseren wat ook aantrekkelijk is voor de heren, maar dat is nog niet zo eenvoudig. In ieder geval is het zeker dat we in maart nog een keer koersbal zullen aanbieden. Zijn er ideeën breng ze vooral aan, dan nemen we dit op in de programmering.

De workshop kerstdecoratie maken was ook een succes. Er zijn prachtige wintertaferelen op de flessen geschilderd en met een lichtje staat het heel gezellig.

Met de Sinterklaas in gedachten zijn er taaipoppen versierd. Dan ziet zo’n pop er toch wel heel smakelijk uit.

Een bijzondere ochtend met Ate de Jong. Ate vertelde uit zijn nieuwe boek ‘En dat foar in kat’ een aangrijpend verhaal. Daarna hebben we elkaar verteld waar we spijt van hadden en na de pauze waar we trots op zijn. Geen makkelijke onderwerpen om dat met anderen te delen. Ate begeleidde dit zo mooi en waardig. Ate bedankt voor deze bijzondere ervaring.

Als afsluiting op de terugblik kijken we terug op een gezellige workshop kerststukje maken. Rinske en Marianne hadden zich weer zeer goed voorbereid. De keuze was reuze om er maar een cliché tegen aan te gooien. Maar echt top. De deelnemers gingen allemaal met een mooi stukje naar huis. Bedankt dames.

En wat staat er dan nog op het programma in de komende maand. Dit kun je uiteraard lezen in de kalender, maar nog even wat meer context.
Dit jaar is er nog een KERSTBINGO en als klap op de vuurpijl is ons een optreden van het mannenkoor uit Goutum die het Dickens spektakel speelt toegezegd. We hopen dat dit twee mooie momenten zijn met veel bezoekers. Helaas valt het Dickens spektakel gelijktijdig met het kerstverhaal voorgelezen door Hinke Wolthuizen. Hinke had alle begrip en we schuiven haar vertelling door naar een volgend moment.
We hadden het leuke idee om in de kerstvakantie met kinderen voor ouderen op te treden. Helaas is dit niet tijdig gelukt. We hebben besloten om het optreden in de voorjaarsvakantie te doen. Dan kan Femke zich goed voorbereiden en wordt het een feest voor iedereen. In de Mandeguod vertelt Femke hier zelf meer over. Het optreden is 28 februari, zet deze datum in je agenda!
Januari staat verder in het teken van gezondheid. Er zijn zes workshops met een thema dat gezondheid raakt. De flyer zal in de eerste week van januari in jullie bus vallen.
We hebben voor deze speciale maand vanuit De Friesland, Doarpsmienskip Mantgum Skillaard en de gemeente Leeuwarden sponsoring ontvangen. Deelname aan de workshops is kosteloos, we kunnen iedere bezoeker een consumptie aanbieden en er zullen ook traktaties zijn. Bedankt sponsors! Wat is er dan allemaal;
De bus van de gezonde huiskamer staat een hele dag voor de deur van de Wjukken, zij zullen ook een avondworkshop verzorgen over positieve gezondheid. Vronie verzorgt een workshop yoga, Hilda vertelt over voeding, Theo, Sjoerd en Mirjam geven een avondworkshop over vitaliteit en valpreventie en Fenna laat zien dat je op eenvoudige manier meer bewegen in je dagelijks patroon kan integreren. Lees meer over deze maand in de flyer die verspreid wordt.
Tijdens vier ochtenden helpt Roelie van der Veen bij het maken van Naomi. Een mooie pop. Ze heeft een volle groep met 10 deelnemers.
Kijken we terug op 2022 dan zijn we zeer tevreden. Er zijn vaker en meer mensen die de weg naar de Doarpskeamer hebben gevonden. We hopen echt dat deze beweging doorzet. We kunnen een warme plek bieden waar het fijn is om te zijn met leuke activiteiten.
Vanuit alle vrijwilligers van de Doarpskeamer Nijbaarderadiel wensen wij u allen een mooi gezond en liefdevol nieuwjaar toe. Pas goed op jezelf en op elkaar.
Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baerderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.
MIEP is om de vier weken aanwezig in de Doarpskeamer. 10 januari en 7 februari zijn de volgende data. Heb je vragen, kom zeker langs.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.
Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.
Iedere derde donderdagochtend van de maand is er in de Opkeamer van de Wjukken mantelzorgcafé. Martine Vonk geeft ruimte voor een gesprek en probeert ook iets leuks te doen met de groep. Kom eens langs om te ervaren!
Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten!
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!
Karin van Beest
Coördinator