Terugblikken en Vooruitkijken 2023

MAART 2023
Wat was het een feest. 15 prachtige meiden stonden op het podium voor een volle zaal prachtige liedjes te zingen. We kunnen wel zeggen dat deze activiteit een groot succes was. Er zaten allemaal trotse papa’s mama’s, opa’s en oma’s en uiteraard ook broers en zussen en andere nieuwsgierige in de zaal. Ze hebben genoten van het optreden. Femke en Bas hartstikke bedankt voor jullie begeleiding. Als het goed is komt er een vervolg. De meiden en Femke hebben daar nu al zin in!
En wat was er nog meer te beleven de afgelopen vier weken.

Tijdens de workshop macramé zijn er prachtige muurhangers gemaakt. Het was voor mij een hele tijd geleden dat ik macramé gedaan had. Maar de handigheid zat er ook wel weer snel in. Thea Sevenster begeleidde de handwerkers professioneel. We gingen allemaal naar huis met een prachtige hanger.

In maart was ook de laatste Bingo van deze maand. Het was gezellig druk. De deelnemers hadden een prachtige middag en sommige gingen ook nog eens naar huis met een mooie prijs. Er is aangegeven dat december niet zo’n goede maand is om dit te organiseren. Doe het maar liever in januari dan is er niet zoveel en best wel behoefte aan het gezellig samen zijn. Nou dat gaan we uiteraard onthouden.

De middag met koersbal trok ook de nodige bezoekers. Het was samen met de biljarters weer een drukke bedoening.

Het maken van de voorjaarspotjes was ook leuk. Er was wat tijd over en er was nog materiaal om een leuke voorjaarskrans te maken. Echt leuk dat we toch nog steeds weer nieuwe bezoekers kunnen verwelkomen. Het is dan ook gezellig in de Doarpskeamer. Ook zonder activiteit is het prima om even langs te wippen. Voor een kopje koffie of voor een praatje.

6 april zal Janny Yntema ons meenemen in een oefenles Cognitieve Fitness. Zie hiervoor ook elders in de Mandeguod! Dit was het ontbrekende gezondheidsaspect tijdens ‘januari gezonde maand’. Dit wordt zeker weten een interessante workshop.

Bij de volgende editie kan ik iets vertellen over het scrapboek dat tijdens de creamiddei van maart gemaakt gaat worden. Er is een volle groep. Ook hoort u dan hoe het volksdansen was, de voorlichting van de Regiobank en hoe de lezing van Hinke over haar toneelspelen is gegaan. Zomaar een greep uit de activiteiten die er nog komen gaan. Houd de agenda in de gaten en noteer de activiteiten die je niet wilt missen.

Zoals je elders in de Mandeguod hebt kunnen lezen geeft Sijbren van der Heide een herhaling van zijn lezing over de historie van Mantgum.

Mei is dan alweer de laatste maand van het activiteitenseizoen. We sluiten het seizoen weer af met op dinsdagmiddag 30 mei een fietstocht met na afloop een high tea. Dit was vorig jaar een groot succes dus dat doen we weer!

De maanden juni, juli en augustus is het een beetje low profile. Niet veel speciale activiteiten en alleen opening op de dinsdagmiddagen. Er is uiteraard altijd wat te doen. Puzzelen, wandelen, spelletjes, keramiek schilderen, bedenk het maar. Misschien dat we de duofiets weer een middag kunnen lenen van Nij Dekama, dan kunnen we ook nog met een paar bezoekers die het zelf niet meer kunnen een rondje fietsen. Alie Lebbing heeft hier vorige jaar zomer erg van genoten. Vind je dat leuk, geeft dit aan dan zullen we kijken wat we kunnen regelen.

Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baarderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.

MIEP is op 4 april met een spreekuur aanwezig in de Doarpskeamer.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.

Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Meestal is dit Nadja. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.

Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten!
De vacature die er was die is vervuld! En we hebben ook een tijdelijke vervanging van een vrijwilliger die een periode niet ingezet kan worden. Deze tijdelijke vervanging komt uit Hylaard. Top hoor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!

Karin van Beest
Coördinator

FEBRUARI 2023

Met tevredenheid kijken we terug op een mooie thema maand: ‘Januari gezonde maand’. Het was ook heel fijn dat er ook bezoekers waren vanuit de omliggende dorpen.
In totaal hebben de workshops 148 bezoekers mogen verwelkomen. De echte topper was de avond die verzorgd werd door Theo, Sjoerd en Mirjam. 54 bezoekers hebben een interessante uitleg gekregen over de drie aspecten van vitaliteit en valpreventie. Voeding, Spierkracht en balans. Ook de andere workshops zijn goed bezocht. De gezonde huiskamer heeft 39 metingen uitgevoerd. Helaas was er een computerstoring dus een rapport hebben de meesten niet ontvangen. Heel jammer. Yoga had een groep van 15 deelnemers. Vronie kan met de enthousiaste aanmeldingen voor lessen in Mantgum een nieuwe groep starten. Maandagochtend in de Wjukken kan er in het vervolg ook Yoga worden gevolgd. Heb je belangstelling, neem contact op met Vronie.
Voeding en beweging hadden een groep van 15 bezoekers en voor positieve gezondheid waren er 10 bezoekers. De planning van deze avond was jammer genoeg gelijktijdig met de jaarvergadering van ‘Vrouwen van nu’.
De verantwoorde tussendoortjes werden ook zeer gewaardeerd. Alle deelnemers hebben kennis kunnen maken met een aantal van de heerlijke recepten van Rineke Dijkinga.
Over het algemeen is er vanuit de deelnemers veel waardering uitgesproken over het organiseren van zo’n themamaand en ze hebben veel interessante kennis opgedaan.
Tijdens de avond van vitaliteit en valpreventie werd ik aangeschoten door Janny met de opmerking; ‘je hebt een belangrijk onderdeel van gezondheid laten liggen’! Nu denk ik dat ik wel meer dan één onderwerp heb laten liggen, maar bedoeld werd de cognitieve fitness. Uiteraard een zeer belangrijk onderdeel van gezondheid. Janny Yntema heeft aangeboden om in dit kader een workshop te willen verzorgen. Dit gaat donderdagochtend zes april plaatsvinden. Ben je nieuwsgierig wat dit inhoud en wil je wel weten wat je zelf aan je eigen cognitieve fitness kunt doen? kom dan zeker deze morgen in de Doarpskeamer. In de volgende Mandeguod zal ik hier uitgebreider op terugkomen.
Verder kunnen we ook terugkijken op een prachtige ochtend waarin Sijbren van der Heide ons heeft meegenomen in de historie van Mantgum. Hij heeft vertelt hoe en wanneer Mantgum is ontstaan, waar de (straat)namen van zijn afgeleid en een paar bijzonderheden over de huizen die in Mantgum staan. De geschiedenis van Mantgum is echt heel interessant. Er waren meer dan veertig bezoekers en ze hebben ademloos geluisterd, muisstil was het op ‘e Clincke. Naar aanleiding van deze lezing is er een verzoek gedaan voor een herhaling op een avond. Overdag is het natuurlijk niet voor iedereen mogelijk om aanwezig te zijn. Sijbren is bereid een avondprogramma te verzorgen en dat vind ik echt prachtig. We gaan hier mee bezig. Het blijkt uit het aantal bezoekers dat er veel belangstelling is voor lezingen. We zullen dit zeker laten terugkomen in de programmering van de Doarpskeamer.
Helaas is het mantelzorgcafé opgeheven. Blijkbaar is hier geen behoefte aan. Uiteraard kun je als mantelzorger kenbaar maken dat je het fijn vindt om een gesprek of zo te hebben. Dit wordt dan door Amaryllis als een één op één contact met je afgesproken.
En wat staat er dan voor de komende maand op het programma. In maart is er echt een vol divers programma.
Vind je het leuk om helemaal tot rust te komen, op 2 maart kun je mandela kleuren. 7 maart wordt in de middenzaal koersbal uitgerold. 9 maart kun je een voorjaarspotje versieren. Een glazenpotje met daarin een gezellige bol. De buitenkant wordt beschilderd met glasverf. Tijdens de Creamiddei zal Catrien ons helpen bij het maken van een scrapbook. Met een stuk of 8 foto’s maak je zelf helemaal in de goede sfeer een klein fotoboekje. De volksdansgroep uit Weidum ‘Mei swier van de flier’ laat 21 maart zien hoe leuk het is om met elkaar te dansen. 23 maart is er een wedstrijd sjoelen met een mooie prijs voor de winnaar, en op 28 maart verzorgd de Regiobank een voorlichting over voorkoming van (bank)fraude. Hierover is een apart stukje gewijd in de Mandeguod.
Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baarderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.
MIEP is op 4 april met een spreekuur aanwezig in de Doarpskeamer.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.
Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Meestal is dit Nadja. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.
Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten! Helaas heeft één van de vrijwilligers aangegeven dat hij wil stoppen na mei 2023. Er is dus een vacature. De inzet voor de Doarpskeamer is in dit geval één middag in de vier weken. In de maanden juni, juli en augustus is er een lagere frequentie ongeveer één keer per zes weken. Je komt in een fijn team met een leuke co-gastheer!
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!
Karin van Beest
Coördinator


Januari 2023
We kijken terug op vier mooie weken. Leuke workshops, gezellig bij elkaar zijn en een waardevolle lezing door Ate de Jong. Een korte terugblik:
De workshop kerstkaarten maken werd verzorgd door Betty geholpen door Suze. Het was gezellig en de tafel zat vol. Het is zo mooi dat zij dit nog kan doen.

De volgende activiteit was Koersbal. Dit was een zeer geslaagde middag. En het leuke is dat er ook mannen deelnamen. We zouden best vaker iets willen organiseren wat ook aantrekkelijk is voor de heren, maar dat is nog niet zo eenvoudig. In ieder geval is het zeker dat we in maart nog een keer koersbal zullen aanbieden. Zijn er ideeën breng ze vooral aan, dan nemen we dit op in de programmering.

De workshop kerstdecoratie maken was ook een succes. Er zijn prachtige wintertaferelen op de flessen geschilderd en met een lichtje staat het heel gezellig.

Met de Sinterklaas in gedachten zijn er taaipoppen versierd. Dan ziet zo’n pop er toch wel heel smakelijk uit.

Een bijzondere ochtend met Ate de Jong. Ate vertelde uit zijn nieuwe boek ‘En dat foar in kat’ een aangrijpend verhaal. Daarna hebben we elkaar verteld waar we spijt van hadden en na de pauze waar we trots op zijn. Geen makkelijke onderwerpen om dat met anderen te delen. Ate begeleidde dit zo mooi en waardig. Ate bedankt voor deze bijzondere ervaring.

Als afsluiting op de terugblik kijken we terug op een gezellige workshop kerststukje maken. Rinske en Marianne hadden zich weer zeer goed voorbereid. De keuze was reuze om er maar een cliché tegen aan te gooien. Maar echt top. De deelnemers gingen allemaal met een mooi stukje naar huis. Bedankt dames.

En wat staat er dan nog op het programma in de komende maand. Dit kun je uiteraard lezen in de kalender, maar nog even wat meer context.
Dit jaar is er nog een KERSTBINGO en als klap op de vuurpijl is ons een optreden van het mannenkoor uit Goutum die het Dickens spektakel speelt toegezegd. We hopen dat dit twee mooie momenten zijn met veel bezoekers. Helaas valt het Dickens spektakel gelijktijdig met het kerstverhaal voorgelezen door Hinke Wolthuizen. Hinke had alle begrip en we schuiven haar vertelling door naar een volgend moment.
We hadden het leuke idee om in de kerstvakantie met kinderen voor ouderen op te treden. Helaas is dit niet tijdig gelukt. We hebben besloten om het optreden in de voorjaarsvakantie te doen. Dan kan Femke zich goed voorbereiden en wordt het een feest voor iedereen. In de Mandeguod vertelt Femke hier zelf meer over. Het optreden is 28 februari, zet deze datum in je agenda!
Januari staat verder in het teken van gezondheid. Er zijn zes workshops met een thema dat gezondheid raakt. De flyer zal in de eerste week van januari in jullie bus vallen.
We hebben voor deze speciale maand vanuit De Friesland, Doarpsmienskip Mantgum Skillaard en de gemeente Leeuwarden sponsoring ontvangen. Deelname aan de workshops is kosteloos, we kunnen iedere bezoeker een consumptie aanbieden en er zullen ook traktaties zijn. Bedankt sponsors! Wat is er dan allemaal;
De bus van de gezonde huiskamer staat een hele dag voor de deur van de Wjukken, zij zullen ook een avondworkshop verzorgen over positieve gezondheid. Vronie verzorgt een workshop yoga, Hilda vertelt over voeding, Theo, Sjoerd en Mirjam geven een avondworkshop over vitaliteit en valpreventie en Fenna laat zien dat je op eenvoudige manier meer bewegen in je dagelijks patroon kan integreren. Lees meer over deze maand in de flyer die verspreid wordt.
Tijdens vier ochtenden helpt Roelie van der Veen bij het maken van Naomi. Een mooie pop. Ze heeft een volle groep met 10 deelnemers.
Kijken we terug op 2022 dan zijn we zeer tevreden. Er zijn vaker en meer mensen die de weg naar de Doarpskeamer hebben gevonden. We hopen echt dat deze beweging doorzet. We kunnen een warme plek bieden waar het fijn is om te zijn met leuke activiteiten.
Vanuit alle vrijwilligers van de Doarpskeamer Nijbaarderadiel wensen wij u allen een mooi gezond en liefdevol nieuwjaar toe. Pas goed op jezelf en op elkaar.
Algemene informatie:
Bij de Doarpskeamer is een koffie/thee stempelkaart verkrijgbaar € 7,50 voor vijf consumpties. Deze kaart is alleen te gebruiken tijdens de openingsmomenten van de Doarpskeamer.
Zit je op facebook, meld je aan als volger bij Doarpskeamer Nij Baerderadiel. Zo ben je altijd geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden.
MIEP is om de vier weken aanwezig in de Doarpskeamer. 10 januari en 7 februari zijn de volgende data. Heb je vragen, kom zeker langs.
Tijdens de openingsuren van de Doarpskeamer kun je ook altijd de bibliotheek bezoeken.
Iedere eerste dinsdag van de maand is een wijkagent in de Wjukken aanwezig. Handig voor als je vragen hebt die je graag persoonlijk met de wijkagent wilt bespreken.
Iedere derde donderdagochtend van de maand is er in de Opkeamer van de Wjukken mantelzorgcafé. Martine Vonk geeft ruimte voor een gesprek en probeert ook iets leuks te doen met de groep. Kom eens langs om te ervaren!
Vind je het leuk om je als gastvrouw/heer bij de Doarpskeamer in te zetten? Neem contact met mij op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste krachten!
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Er is altijd een vrijwilliger met een luisterend oor. Doarpskeamer Nij Baarderadiel is voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen die nu onder de gemeente Leeuwarden vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem een kijkje in onze gezellige Doarpskeamer!
Karin van Beest
Coördinator