Bestuur
Het bestuur is te bereiken via Protected email address

Het bestuur van de Wjukken word gevormd door:

Voorzitter - Hayley Haulo
Secretaris - Karin van Beest
Penningmeester - Reindert Wiedijk
Lid - Michiel Wijgmans
Lid - Klaas Hoekstra
Lid - Hendrik Sybrandy
Lid - Gea ten Hoeve