Bestuur
Het bestuur is te bereiken via Protected email address

Het bestuur van de Wjukken word gevormd door:

Freerk Smidt, voorzitter
Karin van Beest, secretaris
Reindert Wiedijk, penningmeester
Klaas Hoekstra
Jessica Seffinga
Michiel Wijgmans