Historie
Sinds 1999 is Multifunctioneel Centrum de Wjukken de ontmoetingsplaats voor Mantgum. Tot die tijd heeft de Wjuk aan de Seerp van Gelamawei dienst gedaan als dorpshuis. Deze oude school welke in 1977 als dorpshuis in gebruik werd genomen voldeed niet meer.

In 1995 werd besloten dat het nieuwe multifunctionele centrum een nieuwe plek in Mantgum zou krijgen. Architectenbureau Brouwer maakte het ontwerp en in 1996 werd het plan aan de Mantgumers gepresenteerd en aangenomen. De bouw is gefinancierd met geld van de overheid, subsidies en de gemeenschap. Vrijwilligers organiseerden acties om geld in te zamelen, zoals rommelmarkten, een statiegeldactie en de grootste actie "Mantgum draagt een steentje bij".


In 1998 werd de eerste paal geslagen en kon gestart worden met de bouw. Vanaf het begin was duidelijk dat ook hier de inbreng van vrijwilligers onontbeerlijk was. Deels is de bouw uitgevoerd door bedrijven, maar een groot deel is in eigen beheer door vrijwilligers gedaan.


Als afsluiting van “Mantgum draagt een steentje bij” heeft Hein Mader samen met vrijwilligers en dorpsinwoners het kenmerk van Mantgum - de zwaan- in steen gelegd op het plein voor MFC Wjukken.


Op 15 en 16 oktober 1999 is MFC Wjukken in gebruik genomen. De naam verwijst naar de twee vleugels van het gebouw. De opening werd gevierd met een groot feest voor alle inwoners van Mantgum.