Agenda
Agenda
Pukkewjuk
Dinsdag 23 april 2019, aanvang 08:15
Vrouwen van Nu: Filosofie
Dinsdag 23 april 2019, aanvang 13:30
Pukkewjuk
Woensdag 24 april 2019, aanvang 08:15
Soos 60+
Woensdag 24 april 2019, aanvang 14:00
Pukkewjuk
Donderdag 25 april 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 25 april 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 26 april 2019, aanvang 08:15
VIB (vrouwen in beweging)
Vrijdag 26 april 2019, aanvang 09:15
Bloedprikken (HAL)
Maandag 29 april 2019, aanvang 09:00
Harmonie 2002
Maandag 29 april 2019, aanvang 13:30
Mantgumer maten
Maandag 29 april 2019, aanvang 20:00
Pianoles
Donderdag 2 mei 2019, aanvang 14:50
Bloedprikken (HAL)
Maandag 6 mei 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 7 mei 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 8 mei 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 9 mei 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 9 mei 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 10 mei 2019, aanvang 08:15
Bloedprikken (HAL)
Maandag 13 mei 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 14 mei 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 15 mei 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 16 mei 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 16 mei 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 17 mei 2019, aanvang 08:15
Bloedprikken (HAL)
Maandag 20 mei 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 22 mei 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 23 mei 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 23 mei 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 24 mei 2019, aanvang 08:15
Generale repetitie Dansschool Enequist Boazum
Vrijdag 24 mei 2019, aanvang 18:00
Uitvoering Dansschool Enequist Boazum
Zaterdag 25 mei 2019
Bloedprikken (HAL)
Maandag 27 mei 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 28 mei 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 29 mei 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 30 mei 2019, aanvang 14:50
Bloedprikken (HAL)
Maandag 3 juni 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 4 juni 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 5 juni 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 6 juni 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 6 juni 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 7 juni 2019, aanvang 08:15
Bloedprikken (HAL)
Maandag 10 juni 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 11 juni 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 12 juni 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 13 juni 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 13 juni 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 14 juni 2019, aanvang 08:15
Bloedprikken (HAL)
Maandag 17 juni 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 18 juni 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 19 juni 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 20 juni 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 20 juni 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 21 juni 2019, aanvang 08:15
Bloedprikken (HAL)
Maandag 24 juni 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 25 juni 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 26 juni 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 27 juni 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 27 juni 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 28 juni 2019, aanvang 08:15
Bloedprikken (HAL)
Maandag 1 juli 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 2 juli 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 3 juli 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 4 juli 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 4 juli 2019, aanvang 14:50
Pukkewjuk
Vrijdag 5 juli 2019, aanvang 08:15
Bloedprikken (HAL)
Maandag 8 juli 2019, aanvang 09:00
Pukkewjuk
Dinsdag 9 juli 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Woensdag 10 juli 2019, aanvang 08:15
Pukkewjuk
Donderdag 11 juli 2019, aanvang 08:15
Pianoles
Donderdag 11 juli 2019, aanvang 14:50
Bloedprikken (HAL)
Maandag 15 juli 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 22 juli 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 29 juli 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 5 augustus 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 12 augustus 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 19 augustus 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 26 augustus 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 2 september 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 9 september 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 16 september 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 23 september 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 30 september 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 7 oktober 2019, aanvang 09:00
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Zaterdag 12 oktober 2019, aanvang 10:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 14 oktober 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 21 oktober 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 28 oktober 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 4 november 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 11 november 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 18 november 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 25 november 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 2 december 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 9 december 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 16 december 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 23 december 2019, aanvang 09:00
Bloedprikken (HAL)
Maandag 30 december 2019, aanvang 09:00
Tusken Tsjerke en Kroech 8
Zaterdag 6 april 2019, aanvang 16:30
Kultuer op ferskate lokaasjes yn Mantgum
Mei ûnderweis waar iten
Yntree € 15,00 - leden € 5,00
16.30 oant 17.00 Ynrin yn tsjerke
17.00 oant 21.30 Program
Reservearje: frisia1874@gmail.com
Kaarten ôfhelje oan 'e kassa yn tsjerke
Dit jier wer mei 3 rûtes! FOL is FOL
Dit agenda-item downloaden voor je digitale agenda
Delen via Twitter
Delen via Facebook
Delen via e-mail