Nieuws
Nieuws
Activiteiten in de kerstvakantie
Overzicht Jubileum MFC Wjukken 20 jaar
23 en 24 November 2019 Keunst Yn Kanaän
Feestprogramma MFC Wjukken 20 jaar
Programma September/oktober 2019 Filmhuis Mantgum
September 2019 Nieuws v.d. Cultuurcommissie
Wat hat de HoxWiersterMerk yn 2019 opsmiten?
2019: In ruilboekekast yn MFC Wjukken
Maart 2019 Wjukkennieuws
10/03/2019 Lazy Sunday Afternoon
UITVERKOCHT:25/01/2019 Pier 21 It wie op in Simmerjûn
Jan/Feb 2019 "Uit de schatkamers van de muziek"opgave tot 15 januari 2019
18/11/2018 Optreden Wiltsje fan Peazens
12/10/2018 Lezing Wim Anker gaat niet door verplaatst naar vrijdag 19/10/2018
2018/2019 Programma Cultuur Commissie
09/06 en 10/06 2018 Theater "Taal op it spoar"
18/05/2018 Presentatie Veiligheidscijfers
18/03/2018 Concert Regina Forte afgelast
Maart 2018 Nieuws MFC Wjukken
24/03/2018 Wjukken Nieuws: Himmeldei
24/25 feb 2018 Houtfestivalweekend
27/03/2018 Voorstelling Brekbere Sirkel gaat definitief niet door
10/09/2017 Lytse PC
02/05/2017 HoxWiersterMerk Plantenverkoop
05/03/2017: Four Flutes in Mantgum
05/02/2017 Lezing Margriet Brandsma
Filmnight Bollywood, geef je nu op!
NIEUWS VAN DE CULTUURCOMMISSIE: 14 januari spetterend optreden!
Nog enkele plaatsen beschikbaar, DOEK! op 7 December
Gjin grap: Tusken Tsjerke en Kroech op 1 april 2017
Infomorgen over DigiD gaat niet door!
UITVERKOCHT Tryater: Wierhied van Wylgeragea
Plantenverkoop tbv MFC Wjukken
Opknapbeurt Kleedruimtes en Terras
Lenteconcert Dionysus
Heimwee nei Hurdegaryp woensdag 10 februari
Van weemoed en andere genoegens
Foto's optreden Di Gojim
Di Gojim
Wjukken Nieuws
Vrijwilligersavond op 14 november
Op 'e Clincke in een nieuw jasje
Opbrengst Plantenverkoop HoxWiersterMerk 2015
Plantenverkoop HoxWiersterMerk
Kaarten bestellen: Tusken tsjerke en kroech
Aanvang It Jubileum 20:30
14 maart : Extra toneelvoorstelling in de Wjukken
Enkele sfeerbeelden Vrijwilligersavond
Feestelijke opening culturele seizoen
Op zondag géén patat
Afscheid Tjitske
Opbrengst HoxWiersterMerk 2014
Update de "Opkeamer"
Wjukkennieuws
Fietstocht met verhalenverteller
Schoonmaakactie en Opsmukcommissie MFC Wjukken
Energiegroep
Foto's Winterwjukken feest en Filmnight
Claudia Y Mantino
Schoonmaakaktie MFC Wjukken
24 januari filmnight
Foto's Vrijwilligersavond
Swiegel Miegel in MFC Wjukken
Nieuwe stoelen MFC Wjukken
Seizoensopening met grandioos muziekspektakel
Denk mee over namen voor de ruimtes in het gebouw
Geluiddempend plafond in kelder MFC
Nieuwe laptop
Vrouwenkoor Panta Rhei zoekt nieuwe leden
Bestuurswisseling
Op 13 september is de Kelder weer open!
Filmhuis
6 September as. start het Filmhuis
Snackmoment
Pearke teatsen
Mantgumer Merke 2013
Openingsfilm Filmhuis
UITVERKOCHT De Emigrant op woensdag 17 aprilUITVERKOCHT
Danslessen Omar Smids een succes
Foto's MFC Vrijwilligers, Zie item Foto's
Oranje Fonds Buurtcadeau Uitgereikt!
Titels filmhuis Mantgum zijn bekend
Panta Rhei
28 september: Opening Filmhuis seizoen 2012-2013
Zondag 2 september
Foto's Merke - MFC Wjukken
Pannnekoeken eten
Géén snackmoment
Tjitske Staal al 12.5 jaar in dienst van MFC Wjukken
Rein van der Weide stopt als coordinator beheer
Afscheid bestuurslid Durk Swierstra
Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Durk Monsma
Buurtcadeau
Uitvoering Frisia op tv en internet
Voorstelling Frisia Groot succes
Opbrengst Plantenverkoop € 1600,-
Word vriend van Wjukken op Facebook!
Zondag 1 april: Jazz op 'e Clincke
Laatste filmavond van dit seizoen
155 vrijwilligers!!!!
Patatgroep van start
Geef vóór 31 maart uw idee voor het Oranje Fonds Buurtcadeau door.
Opknapbeurt vloer toneelzaal
Spaanse filmnight groot succes
Gezellige nieuwjaarsreceptie
Nieuwe website van de Wjukken online!
Maart 2019 Wjukkennieuws
Geplaatst op vrijdag 8 maart 2019
Feest
Ons mfc 'Wjukken' bestaat in 2019, twintig jaar.
We laten dat natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. In eerste instantie heeft het het Wjukkenbestuur contact gezocht met de 'grootverbruikers' van de Wjukken om de mogelijkheden voor een feest te inventariseren. Tijdens de eer- ste bijeenkomst op 15 januari werd geopperd de viering breder aan te pakken en er een soort 'Mantgum voor Mantgumfeest' van te maken. Bij een tweede brainstormsessie op 29 januari, waren de meeste Mantgumer verenigingen, clubs en commissies aanwezig. Veel enthousiaste ideeën en plannen kwamen uit dat geanimeerde overleg naar voren. Sommige heel simpel te realiseren andere met waarschijnlijk iets meer inspanning en kosten. De hoofdzaken die uit die bijeenkomst voortkwamen:
Het feest vindt plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober, de Wjukken bestaat dan nl. precies 20 jaar. Dat is het weekend vlak voor de herfstvakantie.
Het programma moet 'voor elk wat wils' zijn, dus voor de jeugd in de breedste zin van het woord, maar ook voor ouderen en iedereen daar tussenin. 'Nieuwe' Mantgumers zijn uiteraard ook van harte welkom. Ook is het de bedoeling dat onze Wjukkenvrijwilligers tijdens het feest extra in het zonnetje worden gezet. Er zijn op die brainstorm-avond twee groepen gevormd die het programma gaan uitwerken; een vrijdag- en een zaterdaggroep. Het Wjukkenbestuur is daarbij zowel aanspreekpunt als coördinator. Voor de vrijdagploeg is dat Ytsje Frankena, voor de zaterdaginvulling is dat Freerk Smidt.
Inmiddels is, in grote lijnen, al een conceptprogramma opgesteld voor beide dagen en er is een subsidieaanvraag de deur uitgegaan naar de instanties die daarover gaan.
Het is de bedoeling dat in de komende maanden de programma-onderdelen steeds verder en tot in details uitgewerkt worden om in oktober een prachtig Mantgum-feest neer te kunnen zetten. Reserveer die dagen dus alvast in uw agenda en houd de verdere berichtgeving in de gaten. Aan het enthousiasme van de plannenmakers zal het niet liggen!

Bestuur
Freerk Smidt woont nu ruim een jaar op de Mêden in Mantgum en maakt sinds december deel uit van het bestuur. Met zijn komst is het bestuur weer op 'normale' sterkte. Toch mooi dat er steeds weer mensen zich beschikbaar stellen voor dergelijke functies. Welkom Freerk! Jelmer v/d. Valk die met bijna vijf jaar het langst zittende bestuurslid is, heeft zijn voorzitterstaak inmiddels overgedaan aan Ytsje Frankena, maar hij blijft gelukkig voorlopig nog wel in het bestuur.

Merke
We hebben de Merkecommissie een drietal opties voorgelegd om te bekijken of er een constructie mogelijk is inclusief een aandeel voor de Wjukken zodat alle partijen weer betrokken zijn bij het dorpsfeest. We zijn hierover in gesprek met de Merkecommissie en hopen op een positieve reactie.

Verstopping
Door een plotseling optredende verstopping kwam aan het licht dat de afvoer van het riool danig verzakt was in de afgelopen 20 jaar. De wc's zijn een poos buiten bedrijf geweest maar gelukkig kunnen die nu weer gebruikt worden. Het probleem is nog niet helemaal opgelost, bij de Freedkelder zit nog een 'bottleneck'. We rekenen erop dat het euvel op korte termijn opgelost wordt. Met de verzekering zijn we in gesprek over de vergoeding van de gemaakte kosten.

Schoonmaak
Nog voor de start van het sportseizoen wordt het gebouw zoals elk jaar weer van onder tot boven schoongemaakt. Daar vragen we binnenkort weer de nodige poetsers en -sters voor. Mogen we op uw komst, met emmer en dweil, rekenen? Nadere informatie volgt zo gauw mogelijk.
Met vr. gr. het Wjukkenbestuur. bestuur@wjukken.nl
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS
Delen via Twitter
Delen via Facebook
Delen via e-mail